هدف از انجام این پروژه سنتز نانوذرات تیتانیوم دی اکسید آلاییده با نقره‎ ‎و زیرکونیوم جهت مطالعه خواص خود تمیزشوندگی ‏فتوکاتالیزوری بوده است.

در این راستا محققان دانشگاه گیلان در این تحقیق یک روش ساده و ‏موثر برای ایجاد پوشش‌های خود تمیز شونده بر مبنای ‏TiO2‎ (دی اکسید تیتانیوم)‏ و نمونه‌های آلاییده آن بر روی الیاف پلی آکریلو نیتریل ارائه دادند.


برای این منظور نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و همچنین نمونه ‏آلاییده اشتراکی با نقره‎ ‎و زیرکونیوم (‏Ag-Zr-TiO2‎‏) روی الیاف پلی آکریلو نیتریل به روش سل-ژل تولید شد. فعالیت ‏و پس از آن کلیه نمونه‌های پوشش داده شده تحت تابش نور ‏فرابنفش- مرئی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که این نانو ذرات دارای خواص خود تمیز شوندگی فتوکاتالیزوری است.

با توجه به اینکه این پروژه می‌تواند در صنایع نساجی و در ساخت سطوح خود تمیز شونده کاربرد داشته باشد، این محققان ‏برای ادامه تحقیقات خود به سنتز نانوکامپوزیت‌های تیتانیوم دی اکسید و دیگر نیم رساناها بر روی سطوح مختلف جهت مطالعه ‏خواص فوتوکاتالیزوری، خواهند پرداخت.‏