علل جوش آمدن آب رادياتور(گرم کردن موتور):

1- پاره شدن تسمه پروانه يا شل بودن آن.
2- کمي آب رادياتور.
3- کثيف بودن رادياتور و گرفتگي شيارهاي آن.
4- کار نکردن واتر پمپ (پمپ آب)
5- خراب بودن ترموستات.
6- ناميزاني دلکو.
7- ناميزاني باد لاستيک.
8 تازه تعمير بودن موتور يا نو بودن موتور.
9 بارزياد.
10- استفاده زياد از دنده هاي سنگين.
11- سربالائي زياد.
12- ناميزاني سوپاپها.
13- عدم تنظيم فاصله پلاتين.
14- شکستن پره هاي پروانه.
15- کثيف بودن ***** هواکش کاربراتور
16- خرابي درب رادياتور
17- سوراخ بودن رادياتور
18- سفت بودن يا کارنکردن سوپاپ ها
19- سفت بودن چرخها
20- خرابي آب پخش کن واترپمپ
21- وزش باد مخالف
22- گرفتگي اگزوز دود که عمل تخليه براحتي صورت نمي گيرد.
23- گرفتن لوله خروج بخار آب در رادياتور
24- گير کردن ترمز يکي از سيلندرهاي چرخ
25- کثيفي بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتي خوب