ربات تلگرام مترجمی

Instant Translate یکی از بهترین ربات های مترجمی است که قادر به ترجمه 104 زبان مختلف است. تنها کافی است متن را در اختیار ربات قرار دهید. برای تنظیم و دیدن زبان های مقصد می توانید از دستورات /tolang و /mylang استفاده کنید.
توانایی ها:

پشتیبانی از زبان های مختلف
سرعت و دقت مناسب
کاربری آسان

شرح دستورات(Commands):

  • /mylang: نمایش زبان مقصد کنونی
  • /tolang: تنظیم زبان مقصد
  • /help : راهنما

زبانها:

English