استخدام سراسری مترجم غیر حضوری در مرکز ترجمه بازار
از مترجمین متخصص و فعال در زمینه های مهندسی برق، مکانیک و مواد در تمامی کشور برای کار به صورت غیر حضوری، آنلاین و با حق الزحمه مناسب دعوت به همکاری می شود.
استخدام و توضیحات تکمیلی فقط با رجوع به وب سایت ترجمه بازار با آدرس زیر: