آشنايي با نرم افزار FLAC 3D

FLAC يك برنامه تفاضل محدود دو بعدي براي محاسبات مهندسي مي باشد. اين برنامه رفتار ساختارهاي خاك، سنگ و يا ديگر مواد را كه ممكن است هنگام نزديك شدن به محدوده شكست، رفتارهاي گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازي مي كند که مواد به صورت اجزا يا مناطق نشان داده مي شوند. اين اجزا شبكه اي را كه كاربر براي مدلسازي موضوع مورد نظر طراحي كرده است راتشكيل مي دهند. اجزا مي توانند بر طبق خواص داده شده، شكسته شوند يا جريان يابند و شبكه مي تواند تغيير شكل دهد و يا جابجا شود.

اگرچه FLAC در اصل براي كاربردهاي مهندسي عمران و معدن طراحي شده است، اما قابليت زيادي براي حل مسائل مكانيك نيز دارد. ساختار هاي متعددي در اين برنامه وجود دارند كه مدل سازي موادي را كه رفتارشان بسيار غير خطي مي باشد را ممكن مي سازد. علاوه بر اين FLAC امكانات خاص ديگري نيز دارد:

• مدل سازي صفحاتي كه ممكن است در آنها لغزش يا جدايش اتفاق بيفتد.

• طرح هاي تنش و كرنش صفحه اي و مدل هاي هندسي.

• مدل المانهاي ساختاري براي مدلسازي نگهداري.

• امكان رسم پلات و مشاهده چشمي تغييرات.

• امكان آناليزهاي ديناميكي.

• امكان مدلسازي خزش و رفتار ويسكوالاستيك.

• امكان مدل كردن تاثير تغييرات حرارتي.

• امكان مدل كردن جريان آب زير زميني و توزيع فشار آن.

• امكان افزودن امكانات جديد مورد نظر كاربر با زبان C++ توسط كاربر.

نام FLAC مخفف عبارت «Fast Lagrangian Analysis Of Continua » مي باشد. دكتر پيتر كاندال درسال 1986 نرم افزار FLAC را براي تحليل برخي مسائل برروي يك ميكروكامپيوتر IMB طراحي كرد. اين نرم افزار براي محاسبات سريع مدل هايي كه المانهاي بسيار دارند طراحي شده است. با افزايش سرعت محاسبات كامپيوتر و امكان نصب RAM بالا با قيمت ارزان، مسائل بزرگتر و مشكل تري با FLACقابل حل خواهد بود.اين برنامه در سال*هاي اخير گسترش زيادي يافته است که توسط شرکت مشاوري Itasca انجام گرفته است.


FLAC توسط زبان ساخت*يافته FISH حمايت مي*شود. به*وسيله اين زبان كاربر مي*تواند برنامه*ها و توابع مورد نظر خود را براي افزايش كارآيي FLAC به آن بيفزايد.

FLAC مي*تواند به دو صورت مورد استفاده قرار گيرد: وارد كردن دستورات در خط فرمان و استفاده از رابط گرافيكي. رابط گرافيكي شرايط اجراي سريعتر فرمان*ها را فراهم مي*كند. در حالت استفاده از خط فرمان، كاربر به اطلاعات بيشتري در مورد FLAC نياز دارد كه براي كاربران مبتدي مي*تواند مشكل*ساز باشد. زبان ورودي خط فرمان بر اساس كلمات قابل فهم است كه درك عمل آن را براي كاربر آسان مي*نمايد.

هنگامي*كه از رابط گرافيكي براي مدلسازي استفاده مي*شود، متن دستورات در قسمت برنامه نويسي آن ثبت و ذخيره مي*شود. مرسوم است که در مرتبه نخست اجراي يک پروژه از دستورات گرافيکي به*علت سهولت کار با آن استفاده*شده و در مراحل بعدي که نياز به دقت بيشتر در انجام عمليات مي*باشد، از بخش دستوري کمک گرفته مي*شود. اطلاعات يك فايل FLAC به آساني از طريق تغيير متن آن تغيير مي*يابد و چند فايل را نيز مي*توان براي اجراي مراحل مختلف يك تحليل به يكديگر مرتبط ساخت. اين كار براي مطالعات دقيق مناسب است.

علاوه بر موارد کاربردي که در بالا ذکر شد، اين برنامه از قابليت*هاي ديگري نيز برخوردار مي*باشد که عمده*ترين کاربرد آن در مسائل ژئوتكنيك مي*باشد. از اين برنامه همچنين براي تحليل و طراحي در مهندسي معدن و ساختارهاي زيرزميني مورد استفاده قرار مي*گيرد. اين برنامه روش حل معادلات جابجايي، امكان تحليل شكست و ريزش را كه پديده مهمي در معدنكاري مي باشد فراهم مي*سازد.چند مورد از کاربردهاي نرم*افزار FLAC در پروژه*هاي کاربردي :

در اينجا به چند مورد از کاربرد*هاي اين نرم افزار که در پروژه*هاي واقعي توسط اينجانب انجام گرفته است، اشاره مي*گردد:

• تحليل پايداري شيب در معادن روباز

• بررسي نشست حاصل از حفر تونل*هاي کم*عمق در مناطق شهري

• تاثير روش بازکردن تونل بر پايداري آن

• طراحي کارگاه*هاي جبه*کار طولاني در معادن زيرزمينيFLAC/Slope :


در بسته نرم افزاري FLAC نرم افزار پرکاربردي به نام FLAC/Slope وجود دارد که به تحليل پايداري در شيب ها مي پردازد. اين نرم افزار توانايي مدل سازي شيب ها را داشته و منطقه را از لحاظ توزيع تنش، خصوصيات مکانيک سنگي و... مدل سازي مي نمايد. البته SLOPE نيز نرم افزاري بسيار کوچک بوده و توانايي مدلسازي مسائل پيچيده را ندارد. با خود نرم افزار FLAC مي توان تمام کارهاي FLAC SLOPEرا با دقتي بيشتر انجام داد. دسترسي آسان به نرم افزار FLAC باعث کاربرد زياد آن در تحليل شيب پايدار معادن Open Pit گرديده است.

دانلود بالاترين ورژن نرم افزار FLAC 3D