معرفی گریدر

قبلا بخشی تحت عنوان ماشین آلات ساختمانی و راه سازی را با معرفی اسکریپرشروع کردم حالا نوبت به معرفی یکی دیگراز ماشین آلات راهسازی یعنی گریدر ها که نقش و کاربردی مهم در راهسازی و نگهداری راه دارند میرسد.

گریدر برای تنظیم شیب و شکل دادن به شیبها و تسطیح دامنه خاکریزیها وخاک برداری ها کندن جوی مخلوط کردن و پخش مخلوط مواد قیری و خاک به کار میرود.در مواقع بارش برف بعنوان برف روب بکار میرود و در پاکسازی زمین وبرداشتن لایه های سستکاربرد دارد اگر در عملیات انجام شده توسط این ماشین دقت شود هزینه پروژه ها به مقدار قابل توجه ای کاهش می یابد.عمل خاک برداری از قسمتهای با ارتفاع بالاتر و خاکریزی در محل های با ارتفاع کمتر توسطگریدر را اصطلاحا "بالانس" (تعادل)می گوییم وشکلبندی و تنظیم نهایی هر لایه از راه را عملیات اصلاح مینامیم.حداکثر تولرانس یا رواداری ها که توسط گریدر تنظیم میگردد به شرح زیر است:
زیر رتبه ( subgrade): بین 4 تا 8 میلیمتر در متر
زیر اساس (sub base):بین 2 تا 4 میلیمتر در متر
اساس(base): یک میلیمتر در متر
در رویه رواداری : صفر میلیمتر در متر
توجه داشته باشید که این مقادیر در مورد فرودگاهها و شاهراهها کمتر میشود.

تیغه های گریدر عبارتند از:
تیغه با لبه های مستقیم - لبه های منحنی - لبه های دندانه داردر صورتی که به چرخهای گریدر دقت کرده باشید دیده اید که چرخها در هنگام حرکت به جهت جانبی متمایل میشوندعلت این است که :
الف) نیروی حاصل از فشار خاک به تیغه مایل گریدر را خنثی میکند.
ب)به گردش گریدر کمک میکند.