درود هموطن گرامی

به انجمن علمی نخبه های ایران خوش آمدید .


با عضویت در انجمن ، به دانش خود بیافزایید و دیگران را نیز از علمتان بهره مند سازید.

ثــبـــــــت نــــــام

انجمن علمی نخبه های ایران - وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز
رتبه بندی
رتبه بندی گروه
جایزه ها
دستاورد ها
فعالیت ها
کسب امتیاز
آمار
 

آخرین جایزه و دستاورد های اختصاص داده شده

 • 15-01-17
  16:45 خزایی زاده بدست آورد 100 Experience Points
  14:22 mindFSA8ds بدست آورد 100 Experience Points
  14:22 mindFSA8ds بدست آورد 250 Experience Points
  13:18 sara1302 بدست آورد Tagger First Class
  13:18 sara1302 بدست آورد Tagger Second Class
  12:00 sara1302 بدست آورد 100 Experience Points
  12:00 sara1302 بدست آورد 250 Experience Points

  14-01-17
  12:25 ymyokicks بدست آورد 1000 Experience Points

  13-01-17
  20:10 936121045 بدست آورد 100 Experience Points
  19:22 مهدیس ا بدست آورد 100 Experience Points

  10-01-17
  23:00 علیرضا فرجی جایزه Activity Award را گرفت
  22:59 shekufe جایزه Activity Award را واگذار کرد

  09-01-17
  21:52 aminahsx جایزه King of Publishing را گرفت
  21:51 gaogtiv878q جایزه King of Publishing را واگذار کرد

  31-12-16
  16:29 علیرضا فرجی جایزه Activity Award را واگذار کرد

  30-12-16
  22:45 shekufe جایزه Activity Award را واگذار کرد

آخرین فعالیت

 • 18-01-17
  14:37 ymyokicks کسب کرد 9 مرکز امتیاز امتیاز

  17-01-17
  22:15 А Д М И Н کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز
  17:08 ymyokicks کسب کرد 11 مرکز امتیاز امتیاز
  10:13 نرگس رحیمی کسب کرد 1249 مرکز امتیاز امتیاز

  16-01-17
  23:29 А Д М И Н کسب کرد 11 مرکز امتیاز امتیاز
  14:30 mindFSA8ds کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز
  14:13 ymyokicks کسب کرد 11 مرکز امتیاز امتیاز

  15-01-17
  21:49 А Д М И Н کسب کرد 22 مرکز امتیاز امتیاز
  17:44 بابک دلخون کسب کرد 14540 مرکز امتیاز امتیاز
  12:43 ymyokicks کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز
  12:21 sara1302 کسب کرد 206 مرکز امتیاز امتیاز

  14-01-17
  11:52 ymyokicks کسب کرد 18 مرکز امتیاز امتیاز

  13-01-17
  18:32 Baran کسب کرد 16185 مرکز امتیاز امتیاز
  16:30 А Д М И Н کسب کرد 27 مرکز امتیاز امتیاز
  16:30 امین قیاسی کسب کرد 3281 مرکز امتیاز امتیاز
  15:45 churvush کسب کرد 48 مرکز امتیاز امتیاز

  12-01-17
  17:54 ymyokicks کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز

  11-01-17
  16:14 ymyokicks کسب کرد 11 مرکز امتیاز امتیاز
  09:12 محمد علی یوسفی کسب کرد 20 مرکز امتیاز امتیاز
  08:48 NovinStar کسب کرد 618 مرکز امتیاز امتیاز

 
مرکز امتیاز 4.1.0