درود هموطن گرامی

به انجمن علمی نخبه های ایران خوش آمدید .


با عضویت در انجمن ، به دانش خود بیافزایید و دیگران را نیز از علمتان بهره مند سازید.

ثــبـــــــت نــــــام

انجمن علمی نخبه های ایران - وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز
رتبه بندی
رتبه بندی گروه
جایزه ها
دستاورد ها
فعالیت ها
کسب امتیاز
آمار
 

آخرین جایزه و دستاورد های اختصاص داده شده

آخرین فعالیت

 • 17-10-17
  17:01 seomabna کسب کرد 126 مرکز امتیاز امتیاز
  14:33 mina71267 کسب کرد 202 مرکز امتیاز امتیاز
  14:33 seomabna کسب کرد 160 مرکز امتیاز امتیاز
  13:18 mina71267 کسب کرد 209 مرکز امتیاز امتیاز
  13:18 seomabna کسب کرد 1 مرکز امتیاز امتیاز
  11:23 seomabna کسب کرد 118 مرکز امتیاز امتیاز
  11:23 global02 کسب کرد 261 مرکز امتیاز امتیاز
  11:23 azade1992 کسب کرد 8 مرکز امتیاز امتیاز
  08:38 نگار مولوی کسب کرد 405 مرکز امتیاز امتیاز
  08:38 global2016 کسب کرد 259 مرکز امتیاز امتیاز
  08:38 globalet93 کسب کرد 57 مرکز امتیاز امتیاز

  16-10-17
  17:15 mina71267 کسب کرد 202 مرکز امتیاز امتیاز
  17:15 elahe54 کسب کرد 441 مرکز امتیاز امتیاز
  16:50 seomabna کسب کرد 134 مرکز امتیاز امتیاز
  16:50 azade1992 کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز
  15:47 mina71267 کسب کرد 202 مرکز امتیاز امتیاز
  15:47 seomabna کسب کرد 155 مرکز امتیاز امتیاز
  12:59 mina71267 کسب کرد 209 مرکز امتیاز امتیاز
  12:59 adelzm95 کسب کرد 98 مرکز امتیاز امتیاز

  15-10-17
  18:15 mina71267 کسب کرد 202 مرکز امتیاز امتیاز

 
مرکز امتیاز 4.1.0