درود هموطن گرامی

به انجمن علمی نخبه های ایران خوش آمدید .


با عضویت در انجمن ، به دانش خود بیافزایید و دیگران را نیز از علمتان بهره مند سازید.

ثــبـــــــت نــــــام

انجمن علمی نخبه های ایران - وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز
رتبه بندی
رتبه بندی گروه
جایزه ها
دستاورد ها
فعالیت ها
کسب امتیاز
آمار
 

آخرین جایزه و دستاورد های اختصاص داده شده

 • 27-03-17
  21:03 حسین مهرجو بدست آورد 100 Experience Points

  26-03-17
  21:09 Z.HTM98 بدست آورد 100 Experience Points

  25-03-17
  16:28 pinesite بدست آورد 500 Experience Points
  16:28 catheringclay بدست آورد 7 days registered
  16:28 catheringclay بدست آورد 31 days registered

  23-03-17
  18:38 mehdi1989 بدست آورد 100 Experience Points

  22-03-17
  02:36 pinesite بدست آورد 250 Experience Points
  02:36 pinesite بدست آورد Tagger First Class
  02:36 pinesite بدست آورد Tagger Second Class
  02:36 pinesite بدست آورد 31 days registered

  03-03-17
  22:41 علیرضا فرجی جایزه Activity Award را گرفت
  22:40 shekufe جایزه Activity Award را واگذار کرد
  18:55 علیرضا فرجی جایزه Activity Award را واگذار کرد

آخرین فعالیت

 • 27-03-17
  16:11 ymyokicks کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز
  08:00 Z.HTM98 کسب کرد 6 مرکز امتیاز امتیاز
  08:00 А Д М И Н کسب کرد 15 مرکز امتیاز امتیاز

  26-03-17
  15:47 ymyokicks کسب کرد 9 مرکز امتیاز امتیاز

  25-03-17
  19:54 А Д М И Н کسب کرد 99 مرکز امتیاز امتیاز
  16:24 pinesite کسب کرد 253 مرکز امتیاز امتیاز
  16:24 catheringclay کسب کرد 129 مرکز امتیاز امتیاز
  16:24 ymyokicks کسب کرد 12 مرکز امتیاز امتیاز

  24-03-17
  13:34 ymyokicks کسب کرد 8 مرکز امتیاز امتیاز

  23-03-17
  18:20 ymyokicks کسب کرد 11 مرکز امتیاز امتیاز

  22-03-17
  15:42 sitecup کسب کرد 635 مرکز امتیاز امتیاز
  15:42 ymyokicks کسب کرد 20 مرکز امتیاز امتیاز
  03:46 sitecup کسب کرد 65 مرکز امتیاز امتیاز

  21-03-17
  19:36 pinesite کسب کرد 268 مرکز امتیاز امتیاز

  20-03-17
  14:19 ymyokicks کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز

  19-03-17
  13:05 ymyokicks کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز

  18-03-17
  12:53 ymyokicks کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز

  17-03-17
  14:05 sitecup کسب کرد 203 مرکز امتیاز امتیاز
  14:05 ymyokicks کسب کرد 10 مرکز امتیاز امتیاز
  11:10 sitecup کسب کرد 568 مرکز امتیاز امتیاز

 
مرکز امتیاز 4.1.0