درود هموطن گرامی

به انجمن علمی نخبه های ایران خوش آمدید .


با عضویت در انجمن ، به دانش خود بیافزایید و دیگران را نیز از علمتان بهره مند سازید.

ثــبـــــــت نــــــام

انجمن علمی نخبه های ایران - وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز
رتبه بندی
رتبه بندی گروه
جایزه ها
دستاورد ها
فعالیت ها
کسب امتیاز
آمار
 

آخرین جایزه و دستاورد های اختصاص داده شده

 • 26-02-17
  12:23 asoaaa بدست آورد 100 Experience Points
  11:12 elahe54 بدست آورد 100 Experience Points
  11:12 elahe54 بدست آورد 250 Experience Points
  11:12 فلورا ناظری بدست آورد 100 Experience Points
  11:12 ZAHRABB بدست آورد Veteran
  11:12 ZAHRABB بدست آورد 7 days registered
  11:12 ZAHRABB بدست آورد 3 months registered
  11:12 ZAHRABB بدست آورد 31 days registered
  11:12 ZAHRABB بدست آورد 1 year registered

  25-02-17
  14:01 lila25 بدست آورد 500 Experience Points

آخرین فعالیت

 • 26-02-17
  17:35 نرگس رحیمی کسب کرد 206 مرکز امتیاز امتیاز
  17:21 نرگس رحیمی کسب کرد 206 مرکز امتیاز امتیاز
  17:00 نرگس رحیمی کسب کرد 967 مرکز امتیاز امتیاز
  11:09 ZAHRABB کسب کرد 3489 مرکز امتیاز امتیاز
  00:22 А Д М И Н کسب کرد 51 مرکز امتیاز امتیاز

  25-02-17
  19:58 یلدامحمدی کسب کرد 3722 مرکز امتیاز امتیاز
  15:14 filiph کسب کرد 699 مرکز امتیاز امتیاز
  12:21 lila25 کسب کرد 447 مرکز امتیاز امتیاز

  24-02-17
  22:51 churvush کسب کرد 5 مرکز امتیاز امتیاز
  11:37 churvush کسب کرد 5 مرکز امتیاز امتیاز

  23-02-17
  23:14 churvush کسب کرد 1 مرکز امتیاز امتیاز
  20:58 churvush کسب کرد 9 مرکز امتیاز امتیاز
  17:20 kciksookk کسب کرد 60 مرکز امتیاز امتیاز
  17:12 kcikskkoo کسب کرد 20 مرکز امتیاز امتیاز
  17:12 ابراهیم سلیمی فرد کسب کرد 22 مرکز امتیاز امتیاز
  11:58 علی زمانی کسب کرد 18 مرکز امتیاز امتیاز
  11:46 jahansite کسب کرد 988 مرکز امتیاز امتیاز
  08:39 christinechuynh کسب کرد 171 مرکز امتیاز امتیاز
  00:10 churvush کسب کرد 22 مرکز امتیاز امتیاز

  22-02-17
  20:41 ابراهیم سلیمی فرد کسب کرد 126 مرکز امتیاز امتیاز

 
مرکز امتیاز 4.1.0